Květná zahrada

Květná zahrada představuje příklad raně barokní zahrady unikátně dochované do dnešních dnů. Ostatní zahrady založené ve stejném časovém období
zanikly nebo byly postupně upraveny v jiném zahradním uměleckém slohu. Jejím zakladatelem byl olomoucký biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelkorna (biskupem 1664 – 1695). Plány zahrady začal vytvářet císařský architekt Filiberto Luchese (1607 – 1666), po jeho smrti úkol převzal a dokončil kolega Giovanni Pietro Tencalla (1629 – 1702)