Letecký pohled - Květná zahrada

S rozvojem létání a fotografování v 19. století se objevila také letecká fotografie. Pro kroměřížský areál jsou k dispozici starší letecké fotografie
vytvořené pro vojenské účely. Dnes se leteckému fotografování kroměřížských zahrad věnuje především Ing. Aleš Karban.