Stavby v Květné zahradě

V zahradě můžete obdivovat především raně barokní stavby a umělecké prky (kolonáda Rotunda, fontány, Pstruží rybníky, Jahodové kopečky,
ptáčnici ...). V polovině 19. století je doplnila dvojice skleníků a nový vstupní objet tvořící společně tzv. čestný dvůr. Přínosem 21. století pak bude právě
budované nové zahradnické zázemí zahrady.