Vegetace v Květné zahradě

Květná zahrada patří mezi tzv. formální tedy pravidelně členěné zahrady. Její chloubou jsou především tisíce metrů tvarovaných stěn, loubí plotů a figur. Návštěvníky nejobdivovanější jsou však květinové záhony tzv. Janákova parteru, který byl v zahradě, dle projektu významného architekta
Pavla Janáka (1882 – 1956), vybudován v 50. letech 20. století.