Galerie

Tato databáze fotografií a dobových pohlednic Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži byla vytvořena za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, programu Podpora pro památky UNESCO. Databáze bude neustále doplňována a k jejímu obohacení může přispět každý, kdo zašle fotografie nebo dobové pohlednice se svým jménem a rokem pořízení (alespoň přibližným) na adresu kresadlova@kromeriz.npu.cz, nebo je přinese do kanceláře Národního centra zahradní kultury na Arcibiskupském zámku. Zde budou obratem zdigitalizovány. Kontaktní osobou je Lenka Křesadlová tel. 724 808 266.