Zámek

Nad nivou řeky Moravy stojí mohutná budova kroměřížského zámku, zastávajícího několik století nejen funkci rezidenčního sídla olomouckých biskupů
a arcibiskupů, ale také správního a administrativního centra. Nezvratné důkazy o existenci hradu lze zasadit do doby episkopátu Stanislava Thurza
(1496 – 1540). Olomoucký biskup Stanislav Pavlovský (1579–1598) přeměnil pozdně gotický hrad v renesanční zámek. Barokní přestavba provedená biskupem Karlem II. z Lichtensteinu-Castelkorna (1664 – 1695) po skončení třicetileté války vtiskla rezidenci současné měřítko, architektonické
řešení i utváření fasád.