Podzámecká zahrada

Počátky historie Podzámecké zahrady je možné sledovat již od období renesance. Ve třicátých letech 19. století přichází do Kroměříže arcibiskup
Ferdinand Maria Chotek (arcibiskupem 1832 – 1836), který spolu s architektem Antonem Archem (1793 – 1851) přistupuje k radikální proměně
Podzámecké zahrady ve velkorysý krajinářský park. Po Chotkově úmrtí projekt realizuje jeho nástupce arcibiskup Maxmilián Sommerau-Beckh
(arcibiskupem 1837 – 1853). Během tohoto období zaznamenala zahrada největší rozkvět a získala současné uspořádání i rozlohu více jak 60 ha.