Vegetace v Podzámecké zahradě

Podstatná část porostů v zahradě je tvořena domácími druhy dřevin. Tento základ je doplněn řadou exotických druhů stromů i keřů, které činí
ze zahrady také významnou dendrologickou sbírku. V současné době je možné v Podzámecké zahradě najít cca 140 druhů stromů a cca 120 druhů keřů.