Vodní prvky

Zdrojem vody pro četné vodní prvky v Podzámecké zahradě byla vždy řeka Morava. Nejdříve sem byla přiváděna Mlýnskou strouhou. V dnes zaniklém arcibiskupském mlýně byly stroje pohánějící všechny fontány v zahradě. Po zasypání velké části mlýnské strouhy je voda do zahrady přiváděna novým přivaděčem, který napájí řadu velkých i menších rybníčků.